Közösségi Élet Fejlesztése Alapítvány

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Főlap
 Céljaink 
 Magunkról
Alapítvány adatai
 Kapcsolat
Dokumentumok  Támogatóink

Az Alapítvány célja:
Elsődleges célok:

Az Alapítványt egy civil kezdeményezés hívta életre, melynek célja a fiatalok közösségi életének fejlesztése, segítése. Informatikai tevékenységek, weboldalak és portálok, web tv-k, valamint egyéb informatikai tevékenységek támogatása. Az Alapítvány nem koncentrál régióra, vagy meghatározott területre, a határokon átnyúló kapcsolatokat is támogatja, azáltal, hogy fiatalok közösségi életének (online kapcsolatok), szabadidős tevékenységének, sport tevékenységének támogatására is kiterjed. A célok között szerepel a rászorulók Internet hozzáférésének megoldása, egyének kommunikációs kapcsolatainak fejlesztése, tudatos életmódra nevelés. Továbbá más civil szervezetekkel való együttműködés, diákmunka szervezése, oktatási segédanyagok és egyéb kiadványok szerkesztése és terjesztése. Közösségek számára pályázati segítségnyújtás.
Az Alapítvány tervezi a céljait elősegítő pályázatokban való részvételt, saját vagy társszervezet formájában. A pályázati vagy egyéb forrásból eredő összegeket a közösségek, egyének számára pályázati vagy ösztöndíj formában történő felosztása.

III. Az Alapítvány tevékenysége
A felsorolt célok megvalósítása érdekében az Alapítvány – többek között – azalábbi tevékenységeket végzi:
- A témákhoz kapcsolódó kiadványok kiadása, terjesztése
- Információs adatbázis létrehozása és működtetése
- Internet-szolgáltatás
- Környezetvédelem
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Oktatási és nevelési táborok, tanfolyamok szervezése fiataloknak, felnőtteknek.
- Reklámtevékenység
- Szakmai anyagok, programok fejlesztése akkreditálása
- Számítástechnikai ismeretek gyakorlása, oktatása
Táborok, találkozók szervezése
Az Alapítvány – figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvényre (továbbiakban: Kszt.) – közhasznú tevékenységei:
1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
2. kulturális tevékenység,
3. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Az Alapítvány végezhet vállalkozási tevékenységet, de azt csakis közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.